Аспірантура

На кафедрі ведеться активна робота з підготовки кандидатських і докторських дисертацій.

У 2013 році за кафедрою було закріплено 3 аспіранти.

За 2013 р. на кафедрі були представлені і успішно захищена на раді дисертація Ярошенка О.Ф. "Управління економічною безпекою підприємства" (науковий керівник - д.е.н., проф. Отенко І.П.)

За 2014 р. кафедрі були представлені і успішно захищені на раді дисертації :

Олійник Т. В. «Стратегічне управління адаптивністю підприємства» (науковий керівник - д.е.н., професор Отенко І. П.);

Фадєєвої Ю. В. «Методичне забезпечення прийняття стратегічних рішень у корпоративному управлінні підприємством» (науковий керівник - д.е.н., професор Отенко І. П.).

Назад