Азаренков Григорій Федорович

Азаренков Григорій Федорович

Азаренков Григорій Федорович

декан факультету "Консалтингу і міжнародного бізнесу", кандидат економічних наук, професор, Відмінник освіти України

E-mail: kafecan@hneu.edu.ua

 Монографії: 

 • Розвиток теоритико-методологічних засад обліку, аналізу контролю і аудиту: Монографія / під. заг. ред д.е.н., проф. А. А. Пилипенко, к.е.н., проф. Г. Ф. Азаренкова. - Х.: ФОП  Александрова К. М.; ВД "ІНЖЕК", 2012. - 640 с. 
 • Азаренков Г. Ф., Попов О. Є., Чечетова-Терашвілі Т. М. Державне регулювання розвитку корпоративних відносин та управління державними корпоративними правами в акціонерних товариствах // «Ліберманівські читання: економічна спадщина та сучасні проблеми: Монографія. - Х.: ФОП Павленко О. Г.; ВД «ІНЖЕК», 2010. - 472 с., Укр. мова, рос.мова
 • Азаренков Г. Ф., Малярець Л. М.  Особливості параметрів лінійних регресійних моделей / Ліберманівські читання: економічна спадщина та сучасні проблеми: Монографія / під заг.ред. Пономаренко В. С., Кизима М. О., Зими О. Г. – Х.:  ФОП Лібуркіна Л. М.; «ІНЖЕК, 2009. – 296с., Укр. мова, рос.мова

Підручники, навчальні посібники:

 • Економічний аналіз [Текст]: навч. посіб., Ч. 3 / Г. Ф. Азаренков, З. Ф. Петряєва, Г. Г. Хмеленко / Харківський національний економічний університет. – Х.: ХНЕУ, 2004. – 246 с.
 • Економічний аналіз [Текст]: навч. посіб., Ч. 2. / Г. Ф. Азаренков, З. Ф. Петряєва, Г. Г. Хмеленко.– Х.: ХНЕУ, 2004. – 231 с. 
 • Економічний аналіз [Текст]: навч. посіб., Ч. 1. / Г. Ф. Азаренков, З. Ф. Петряєва, Г. Г. Хмеленко. – Х.: ХДЕУ, 2003. – 207 с.
 • Економічний аналіз діяльності підприємства: навчальний посібник для студентів вузів / Г. Ф. Азаренков,  З. Ф. Петряєва, Г. Г. Хмеленко,В. И. Ганін. -
  X.: АТЗТ "Самміт-Харків", 2001 – 285 с. 

Статті:

 • Азаренков Г. Ф. Стан та проблеми управління активами на промислових підприємствах / Г. Ф. Азаренков, С. М. Сердечна // Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи: Монографія. – Умань: Редакційно-видавничий відділ УНУС, 2012 – 236 с., Укр. мова, С.126 - 132 
 • Азаренков Г. Ф. Особливості контролінгу як інструменту управління підприємством / Г. Ф. Азаренков, О. В. Писарчук // Актуальні питання розвитку сучасної економіки: Монографія / за ред. О. О. Непочатенко, Ю. О. Нестерчук. – Умань: Видавець «Сочінський», 2011.- 390 с., Укр. мова, С. 314-321
 • Азаренков Г. Ф. Аналіз можливостей впровадження аутсорсингу в установах охорони здоров’я / Г. Ф. Азаренков // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - Випуск 19 – Кіровоград: КНТУ, 2011.– С. 265 – 272.
 • Азаренков Г. Ф. Аналіз методичних підходів до процедури оцінювання економічної безпеки підприємств / Г. Ф. Азаренков, Я. М. Білокормова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економічний розвиток України у сучасному просторі та часі» (Харків, 30 листопада - 1 грудня 2010 р.). - Х.: ФОП Павленко О. Г., 2010. - С. 406 - 412 
 • Азаренков Г. Ф. Сучасний стан економічної безпеки підприємств машинобудування / Г. Ф. Азаренков, Я. М. Білокормова // Бізнес-Інформ. - 2010 - № 11. - С. 4 - 7., Рос. мова

Наукові інтереси:

Розвиток страхового ринку України, стратегічні компетенції діяльності підприємства 

Наукова діяльність:

керівництво аспірантами, керівник госпдоговірних науково-дослідних тем

Нагороди:

нагрудний знак «Петро Могила» (2010 р.), Почесна грамота МОН України (2008 р.), "Відмінник  Освіти  України" (2007 р.)

 

Назад