Чепелюк Маргарита Ігорівна

Чепелюк Маргарита Ігорівна
 
Науковий ступінь, вчене звання: к.е.н, доцент
e-mail: chepeliuk.margo@gmail.com
Наукові інтереси: Корпоративна культура підприємства, трансформаційні та організаційні зміни підприємства, професійна психологія, психологія конфліктів, конфліктологія.
Навчальні курси: Професійна психологія, маркетинг.
Основні публікації:
1. Чепелюк М.І. Корпоративна культура: міжнародний та трансформаційний аспекти: монографія / І.П.Отенко, М.І.Чепелюк – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 256 с.
2. Чепелюк М.І Формування  інформаційного простору підприємств в міжнародному бізнес-середовищі / І. П. Отенко, М. І. Чепелюк  // Бізнес Інформ. – 2016. –  № 9.–  С. 236 – 240.
3. Чепелюк М.І Вибір стратегічних заходів формування корпоративної культури машинобудівних підприємств в процесі організаційних змін [ Електронний ресурс] / І. П.  Отенко, М. І. Чепелюк // Ефективна економіка. – 2016. – №2. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4878&p=1
4. Чепелюк М.І Методичний  підхід до формування  корпоративної культури  машинобудівних   підприємств   в  процесі   організаційних   змін  / І. П.  Отенко, М. І. Чепелюк // Моделювання регіональної економіки. – 2015. – № 2 (26). – С. 144–156.
5. Чепелюк М.І Особливості корпоративної культури реалізації організаційних змін  промисловими  підприємствами  / І. П. Отенко, М. І. Чепелюк  // Бізнес Інформ. – 2015. –  № 10.–  С. 396 – 402.
6. Чепелюк М.І. Аналіз промислових підприємств східного регіону України  (на прикладі Харківської області) : проблеми і перспективи розвитку / М. І. Чепелюк, А. М. Баланович // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. –  2015 – № 16 (5), Т. 1. – С. 27–36. 
7. Чепелюк М.І Методичний підхід до оцінки рівня корпоративної культури машинобудівних підприємств в процесі організаційних змін / І. П. Отенко,  М. І. Чепелюк  // Моделювання регіональної економіки. – 2015. - № 1 (25). – С. 299–310.
8. Чепелюк М. І. Теоретичні основи корпоративної культури підприємства в процесах організаційних змін / М. І. Чепелюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – Херсон: ВД «Гельветика», 2014. – №7/3. – С. 204–209.
9. Чепелюк М. І. Методи формування корпоративної культури в процесі реалізації організаційних змін / М. І. Чепелюк // Науковий Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія : Економічна. – Львів: ЛьвДУВС, 2014. – Вип. 2. – С. 362–378.
10. Чепелюк М.І. Роль корпоративної культури підприємства в концепціях організаційних змін  / І. П. Отенко, М. І. Чепелюк // Бізнес Інформ. – 2013. – № 11. –– С. 347 – 354.
Назад