Сапрун Галина Григорівна

Сапрун Галина Григорівна

 

Науковий ступінь, вчене звання: к.е.н., доцент
e-mail:  saprungg@gmail.com
Наукові інтереси: фінансово-господарська діяльність підприємства
Навчальні курси: аналіз господарської діяльності, фінансовий аналіз, економічний аналіз
Основні публікації: (за останні 3 роки): 
1. Особливості діяльності підприємств України на зовнішніх ринках / Сапрун Г.Г. // Материали за 12-а межнародна научна практична конференция, «Научният потенциал на света – 2016», 17-25 септември, 2016 Том 1. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – 84 стр.
2. Дослідження особливостей та мотивації виходу торговельного підприємства на світові ринки / Materials of the XII International scientific and practific and practical conference «Scientific horizons – 2016», September 30 October 7, 2016. Volume 2. Sheffield. Science and education LTD – 80 стр.
3. Дослідження підходів до максимізації прибутку корпорацій / Сапрун Г.Г., Хмеленко О.В. // Materiály XII mezinárodní vědecko - praktická konference «Dny vědy – 2016». - Díl 4. Ekonomické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o - 72 stran 
4. Інформаційно-аналітичне забезпечення: вимоги сучасності /Сапрун Г.Г.//Materials of the XI International scientific and practical conference, «Cutting-edge science», April 30 - May 7, 2015 on Economic science., Sheffield. Science and education LTD – 80 р.
5. Управління маркетинговою діяльністю регіонального банку на основі crm-системи / Хмеленко О.В. Сапрун Г.Г.  //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем" 3–12 квітня 2014 року // ХНЕУ - 2014 
6. Розробка заходів для підвищення економічної безпеки угод зі злиття та поглинання в Україні / Хмеленко Г.Г., Хмеленко О.В. // Матеріали Vміжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем, Харків, Україна, 2013 (Економіка промисловості) (Укр.мова)
7. Економічна безпека: діагностика фінансово- економічного стану в умовах змін на підприємстві / Хмеленко Г.Г., Хмеленко О.В. // Вісник економіки транспорту і промисловості № 39, 2012 (Економічна безпека) (Укр.мова).
Назад