Історія кафедри

Кафедра економічного аналізу створена у 1982 році. 

Засновником кафедри був Куліш Станіслав Андрійович – доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки  УРСР, академік Академії вищої школи України, нагороджений Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР, кавалер ордену вітчизняної війни II ст., нагороджений декількома медалями. Куліша С.А знали як високоосвіченого та обдарованого вченого, відомого автора численних наукових праць, навчальних посібників, монографій, авторських посвідчень в галузі актуальних проблем економіки: планування й економіко-математичного моделювання управління виробництвом та матеріально-технічним постачанням підприємств, економіки гірничої промисловості. Куліш С.В був засновником наукової школи, під його науковим керівництвом було захищено понад 80 дисертацій.

Випускники кафедри - заслужені економісти України, керівники підприємств, провідні фахівці з економічних професій, працівники освіти. За час існування кафедра підготувала 5 докторів наук і понад 100 кандидатів економічних наук.

Сьогодні кафедру очолює Заслужений економіст України, доктор економічних наук, професор Отенко Ірина Павлівна.

Всі викладачі кафедри мають науковий ступінь.

Кафедра проводить підготовку бакалаврів за спеціальностями «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Менеджмент, спеціалізація "Управління фінансово-економічною безпекою» та магістрів за спеціальністю «Менеджмент, спеціалізація "Управління фінансово-економічною безпекою».

На базі кафедри проводяться поглиблені дослідження процесів функціонування й розвитку промислових підприємств Харківського регіону. Результати численних досліджень опубліковані в наукових виданнях та активно впроваджуються в науковий процес. 

Рішенням Вченої ради ХНЕУ ім.С.Кузнеца з 01.07.2016 назву кафедри економічного аналізу змінено на "Кафедра міжнародного бізнесу та економічного аналізу"

Назад