Іванієнко Віктор Васильович

Іванієнко Віктор Васильович
 
Науковий ступінь, вчене звання: к.е.н., проф.
e-mail:  5591viktor@mail.ru
Наукові інтереси: управління виробничими системами та аналіз 
Навчальні курси: Теорія економічного аналізу, Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті
Основні публікації: (за останні 3 роки)
1. Export potential assessment of industrial enterprises: theoretical, methodological and methodical aspects. Scientific journal «Ekonomics and  finance». Problems of   social and eсonomic development  of  business: collections  of scientific rticles. Vol. 1 – Publishing house «BREEZE», Monreal, Canada, 2014. – 388 p. (Р. 237–241). 
2. Стратегия управления ресурсами предприятия: теоретико-методические аспекты формирования и реализации. Глобальні та  національні проблеми економіки. Електронне фахове видання Миколаївського національного універсітету імені  В. О. Сухомлінського, № 5, травень 2015 р.  –  С. 410-414 
3. Методические и методологические аспекты моделирования финансово-экономической безопасности в системе управления экспортным потенциалом предприятий. Моделирование и информационные технологии в исследовании социально-экономических систем систем : Монография /  Под  ред.  докт.  экон. наук, проф. В. С. Пономаренко,  докт. экон. наук, проф.  Т. С. Клебановой. –   Бердянск : ФЛ–П Ткачук А. В., 2014. –  604 с.  (С. 554 –565).
Назад