Москаленко Наталя Олександрівна

Москаленко Наталя Олександрівна
Науковий ступінь, вчене звання: к.е.н., доцент
e-mail: natalia_moskalenko@hneu.net
Наукові інтереси: Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки, технології та механізми забезпечення безпеки організації, безпека міжнародного бізнесу.
Навчальні курси: Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки, Аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки, Міжнародна безпека, Маркетинг.
Основні публікації: (за останні 3 роки)
1. Москаленко Н. О. Інституціональне середовище міжнародного бізнесу/ Н. О. Москаленко, О. В. Перепелюкова. // Економіка та право.  – 2016. – №3 (45). (Укр. м)
2. Москаленко Н. О. Інноваційні інструменти організаційного формування міжнародного бізнесу / Н. О. Москаленко, К. С. Савенко. // Бізнес-Інформ. – 2016. – №9. (Укр. м)
3. Moskalenko N. (2016) Critical issues of economic security of organizations. Economics of Development, № 1 (77), pp. 69-76. Еng.
4. Moskalenko, N., Romanenko, O., Oliinyk, T. (2015) Approaches to enterprises’ financial and economic security management, Economic Annals-XXI (7-8(1), рр. 54-57. Еng.
5. Теорія управління безпекою соціальних систем : навчальний посібник / І. П. Отенко, Н. О. Москаленко, Г. Ф. Азаренков. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 220 с. (Укр. мов.)
6. Отенко В. І. Оцінка й аналіз економічної безпеки промислових підприємств / В. І. Отенко, Н.О Москаленко // Моделирование и информационные технологии в исследовании социально-экономических систем: теория и практика / Под ред. докт.экон.наук, проф. В.С. Пономаренко, докт.экон.наук, проф. Т.С. Клебановой. – Бердянск, ФЛ-П Ткачук А.В., 2014.- С. 438-458. (Укр. м).

 

Назад