Пархоменко Наталія Олександрівна

Пархоменко Наталія Олександрівна


Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент
e-mail: parkhomenko.na28@gmail.com 
Наукові інтереси: розвиток підприємства, прогнозування, міжнародна торгівля товарами та послугами
Навчальні курси: світове господарство та міжнародні економічні відносини, теорія міжнародних відносин, міжнародні відносини та світова політика, конкурентний аналіз та конкурентна розвідка
Основні публікації: (за останні 3 роки)
1. Воронкова А.Е. Управління конкурентоспроможністю підприємства:  навч. посіб. / Воронкова А. Е.,  Отенко І. П.,   Кокура К.В., Пархоменко Н.О. - Харків: ІНЖЕК, 2014. — 248 с. ISBN 978-966-392-440-3
2. Пархоменко Н.О. Оценка поведения предприятий Луганской области в условиях дезинтеграции экономики на основе кластерного и факторного анализа /Пархоменко Н.О. // Бізнес-Інформ. – Харків: Харківський національний економічний університет, НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України, 2015. – № 10. - С. 79 — 86.
3. Пархоменко Н.А. Исследование подходов к определению понятия «экономический механизм развития предприятия» /Пархоменко Н.О. // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2015. – № 7 (227). – С. 121-137.
4. Parkhomenko N. State and forecasting of foreign trade cooperation between Romania and Ukrainian enterprises / N. Parkhomenko  // Revista Tinerilor Economisti/The Young Economists Journal, - Craiova: University of Craiova (Romania),   – 2016. – April. - issue. - P. 59-66.
5. Parkhomenko N. Diagnosis of enterprese development / N. Parkhomenko  // Review of Economic Studies and  Research Virgil Madgearu, Cluj-Napoka: Babeş Bolyai University (Romania), 2016. - № 2 (November). -  P. 123-135.
6. Parkhomenko N. Predicting of the development of the enterprise by using neural network tools / N. Parkhomenko  // Management&Marketing,  - Craiova: University of Craiova (Romania), 2016. - volume XIV, issue 2 -  P. 264-274.
7. Пархоменко Н.О. Підходи та методи оцінювання розвитку українських транснаціональних бізнес-систем /В.І. Отенко, Н.О. Пархоменко//  Бізнес-Інформ. – Харків: Харківський національний економічний університет, НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України, 2016. – № 10. - С. 250-255.
8. Пархоменко Н.О. Стан та перспективи розвитку міжнародної торгівлі послугами Харківської області/ Н.О. Пархоменко, К.Ю.  Зайцева // Економіка: реалії часу. – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2016. – № 3 (25). - С.  44-50.
9. Пархоменко Н.А. Инструментарии прогнозирования показателей развития предприятия / Н.А. Пархоменко // Journal Annoucements of Union of scientists-Sliven. - Sliven (Bulgaria), 2016. - vol. 31 (1). -  P.  53-58.
10. Parkhomenko N. Financial forecasting is the way to sustainability of enterprises / N. Parkhomenko // Proceedings of the 6th international conference “Economics and management based on new technologies''. - Vrnjačka Banja, Serbia; 16-19 June 2016. Vrnjačka Banja: SaTCIP Publisher Ltd., 2016. – pp. 303-307.  

 

Назад