Перепелюкова Олена Василівна

Перепелюкова Олена Василівна

 

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, старший викладач
e-mail:  lena.perepelukova@gmail.com
Наукові інтереси: регіональна економіка, ризикологія, трудові ресурси, просторовий розвиток економіки
Навчальні курси: менеджмент, ризик-менеджмент та страхування бізнесу, менеджмент організацій: міжнародний аспект
Основні публікації: 
1. Перепелюкова О.В Основні засади створення умов ефективного функціонування ринку праці України / О.В. Перепелюкова // Економіка і право. – 2015. - №3. – С.124-129.
2. Перепелюкова О.В. Вплив сучасних тенденцій на економічний розвиток регіонів України / О.В. Перепелюкова // Глобальні та національні проблеми економіки. Випуск, 1, 2016. [Електронне видання] / Режим доступу http://global-national.in.ua
3. Перепелюкова О.В. Деякі аспекти вдосконалення соціальної інфраструктури регіонів / О.В. Перепелюкова // Моделювання регіональної економіки. Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: № 6 – 2015 – С.57- 60. 
4. Перепелюкова О.В. Сучасні проблеми економічного розвитку регіонів України / О.В. Перепелюкова // Прометей. – Вип.1(45). – Дружківка: ДЕГІ - 2015. – С.262-265.
5. Перепелюкова О.В Сучасні тенденції ринку праці в Україні  / О.В.Перепелюкова, І.А. Попова // Глобальні та національні проблеми економіки. 2016- Випуск, 6 - С.635-638. 
6. Перепелюкова О.В Роль соціальної інфраструктури регіону в розвитку транскордонного співробітництва України / О.В.Перепелюкова // Ефективна економіка. Випуск 2 – 2016. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5008
7. Перепелюкова О.В Сучасний стан ресурсно-сировинних зв’язків між об’єктами енергетичної інфраструктури / О.В.Перепелюкова, Н.О. Васильчук // Економіка і суспільство. - №2 – 2016. – С.381-385.
8. Перепелюкова О.В Сучасні ризики промислової галузі в контексті розвитку міжнародного бізнесу / О.В.Перепелюкова, О.В. Денисюк // Прометей. – Вип.1(47). – Дружківка: ДЕГІ - 2016. – С.83-88.
9. Перепелюкова О.В Геоекономічна стратегія України та її регіонально-інтеграційні пріоритети / О.В.Перепелюкова, О.В. Денисюк // Економіка і право.  / №2 (44). – 2016. – С.40-46.
10. Перепелюкова О.В Інституціональне середовище міжнародного бізнесу / О.В.Перепелюкова, Н.О. Москаленко // Економіка і право.  / №3 (45). – 2016. – С.77-83.

Назад