Савенко Ксенія Сергіївна

Савенко Ксенія Сергіївна
 
Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, викладач
e-mail: kseniasavenko13@gmail.com 
Наукові інтереси: Економічна безпека споживачів житлово-комунальних послуг.
Навчальні курси: маркетинг
Основні публікації: 
1. Савенко К. С. Джерела фінансування інновацій в Україні: аналітичний огляд існуючої ситуації  / К. С. Савенко // Економіка розвитку. –– Харків : ХНЕУ. – 2014. – № 2(70). – С. 5–16.
2. Савенко К. С. Тенденції інноваційного розвитку України. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств / К. С. Савенко // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Том XV. Серія: Державне управління. – Донецьк : ДДУУ. – 2014. – № 292. – С. 217 – 224.
3. Савенко К. С. Оцінка економічної ефективності інноваційної діяльності на промислових підприємствах /Монографія // –– Харків : ХНЕУ. – 2015.
4. Савенко К. С. Формування економічної безпеки споживачів у сфері житлово-комунального господарства / К. С. Савенко // Економіка розвитку. –– Харків : ХНЕУ. – 2016. – № 1(77). – С. 35–42.
5. Савенко К. С., Москаленко Н. О. Інноваційні інструменти організаційного формування міжнародного бізнесу // Бізнес Інформ. –– Харків : ХНЕУ. – 2016. – № 9. – С. 23–27.
6. Савенко К. С. Розробка моделі управління економічною безпекою споживачів житлово-комунальних послуг на прикладі міста Харкова / К. С. Савенко // Економіка розвитку. - Харків: ХНЕУ. - 2016. - № 4 (80). - С. 43-52.
Назад