Шемаєва Лариса Миколаївна

Шемаєва Лариса Миколаївна

 

Науковий ступінь, вчене звання: викладач
e-mail:  loraafanasieva@gmail.com
Наукові інтереси: державно-приватне партнерство, державне регулювання, корпоративне управління, теорії економічного розвитку суспільства
Навчальні курси: Історія економіки та економічної думки, аналіз господарської діяльності
Основні публікації: 
1. Afanasieva L. М. Improvement of the State Policy for the Public-Private Partnership Development in Ukraine [Удосконалення державної політики розвитку державно-приватного партнерства в Україні] / L. M. Afanasieva, V. V. Shemayev  // «Економіка розвитку». –– №3 (79), 2016. – c. 25-33.
2. Шемаєв В. В. Визначення оптимальної вартості будівництва об’єкта інфраструктури (на прикладі автомобільної дороги Одеса – Рені) / В. В. Шемаєв, Л. М. Афанасьєва // Бізнес Інформ. – 2016. - №8. – с. 82-87. 
3. Афанасьєва Л. М. Методичний підхід до управління ризиками в проектах державно-приватного партнерства / Л. М. Афанасьєва // Бізнес Інформ. - 2015. – №10. – с. 8-18.
4. Афанасьєва Л. М. Основні форми реалізації державно-приватного партнерства в Україні / Л. М. Афанасьєва // Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції: «Перспективи економічного розвитку країни: теорія, методологія та практика» (м. Одеса, 21-22 серпня 2015 року) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку», 2015. – с. 16-20.
5. Афанасьєва Л. М. Державно-приватне партнерство як інструмент розвитку інфраструктури: міжнародний досвід та перспективи в Україні / Л. М. Афанасьєва // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Херсон, ВД «Гельветика», 2015. – Вип. 12, Ч. 1. – С. 41–47.
6. Афанасьєва Л. М. Теоретико-методологічні засади розвитку державно-приватного партнерства в Україні / Л. М. Афанасьєва // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». – Дніпропетровськ, ДНУ ім.О.Гончара, 2015. - Вип. 9 (2). – с. 3-10.
7. Афанасьєва Л. М. Передумови залучення інститутів громадянського суспільства до проектів державно-приватного партнерства / Л. М. Афанасьєва // Актуальні питання економічних наук: збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 13-14 березня 2015 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2015. – с. 43-46.
8. Отенко І. П. Аналіз факторів впливу макросередовища на реалізацію державно-приватного партнерства в Україні / І. П. Отенко, Л. М. Афанасьєва // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». – Черкаси : ЧДТУ, 2014. – Випуск 37, Ч. III. – С. 119- 127. 
9. Афанасьєва Л. М. Підходи до визначення поняття «державно-приватне партнерство»: від інституціонального до партисипативного / Л. М. Афанасьєва // Моделювання регіональної економіки. Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: Плай, 2014. - № 2(24). –  с. 114–131.
Назад