Загальна інформація

           Кафедру засновано наказом ректора університету у 1982 році як кафедру економічного аналізу. 01.07.2016 року рішенням Вченої ради ХНЕУ ім.С.Кузнеца назву кафедри було змінено на «Кафедру міжнародного бізнесу та економічного аналізу».

 
 
   Сьогодні кафедру очолює Заслужений економіст України, доктор економічних наук, професор Отенко Ірина Павлівна. Всі викладачі кафедри мають науковий ступені й звання.
      На кафедрі працюють 28 викладачі, серед них 6 професорів, 3 доктори економічних наук, 18 доцентів, 18 кандидатів економічних наук, 2 кандидата політичних наук, 2 кандидата юридичних  наук, 1 докторант,  5 аспірантів. Кафедра має достатнє кадрове забезпечення та перспективи його розвитку для того, щоб 100% дисциплін читалися викладачами з науковими ступенями докторів та кандидатів економічних наук, а також для забезпечення кваліфікованого керівництва переддипломною практикою та магістерськими роботами. Ведення дисциплін ведеться як державною так і англійською мовами. Викладацький склад кафедри має високий рівень володіння янглійською мовою, що підтверджено Кембриджськими сертифікатами ВЕС Vantage ( Business English Certificates Vantage).
 
 

Назад