Оцінка якості корпоративного управління

 • Конспект лекцій з оцінки якості корпоративного управління

  Розкрито короткий зміст тем навчальної дисципліни, а саме: теоретичні засади корпоративного управління та його оцінки, основні концепції, моделі та механізми корпоративного управління, підходи до оцінки якості корпоративного управління.

  Рекомендовано для студентів спеціальності 8.03050901 “Облік і аудит” денної форми навчання. Конспект лекцій з оцінки якості корпоративного управління 

  Опублiковано 02.07.2013
 • Робоча програма з оцінки якості корпоративного управління

  Подано перелік вмінь та навичок, якими повинні оволодіти студенти в результаті вивчення дисципліни, тематичний план дисципліни, плани лекцій та практичних занять.

  Рекомендовано для студентів спеціальності 8.03050901 “Облік і аудит” денної форми навчання. Робоча програма з ОЯКУ

  Опублiковано 02.07.2013
Назад