Фінансовий аналіз

  • Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз»

     Подано тематичний план навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз», її зміст за модулями і темами, плани лекцій, практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, індивідуально-консультативну роботу, методики активізації процесу навчання, систему поточного та підсумкового контролю за знаннями студентів; комплекс компетентностей, якими повинен володіти студент після вивчення дисципліни.
    Рекомендовано для студентів спеціальності «Облік і аудит».

    З матеріалами можна ознайомитися на сайті навчальних персональних систем www.ikt.hneu.edu.ua/course/view.php

    Опублiковано 01.09.2015
Назад