Економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства

 • Робоча програма навчальної дисципліни “Економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства”

  Подано тематичний план навчальної дисципліни «Економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства», її зміст за модулями і темами, плани лекцій і практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, індивідуально-консультативну роботу, методики активізації процесу навчання, систему поточного та підсумкового контролю знань студентів; комплекс компетентностей, якими повинен володіти студент при вивченні дисципліни.

  Завантажити файл РП_ЕММФСП.doc

  Опублiковано 01.09.2015
 • Навчальний посібник з економіко-математичного моделювання фінансового стану підприємства

  В навчальному посібнику розкрито особливості побудови економіко - математичних моделей та методів фінансового стану підприємства, що включає формування системи показників та розробку методик та методичних підходів до використання методів багатовимірного статистичного аналізу: кластерного та факторного аналізу; простої та множинної регресійної економіко-математичної моделі; економіко-математичної моделі з лаговими незалежними змінними; мультиплікативної моделі декомпозиції динамічного ряду. Навчальний посібник з ЕММФСП.doc

  Опублiковано 09.07.2013
 • Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства»

  Комплекс практичних завдань, кожне з яких включає особливості побудови економіко-математичних моделей та методів фінансового стану підприємства, що включає формування системи показників та розробку методик та методичних підходів до використання методів багатовимірного статистичного аналізу: кластерного та факторного аналізу; простої та множинної регресійної економіко-математичної моделі; економіко-математичної моделі з лаговими незалежними змінними; мультиплікативної моделі декомпозиції динамічного ряду.

  Структура завдань повністю відповідає тематичному плану і змісту дисципліни за темами.

  Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «ЕММФСП.doc

  Опублiковано 02.07.2013
Назад