Конкурс студентських наукових робіт

  15 травня 2018 року у Київському національному торгово-економічному університеті відбувся конкурс студентських наукових робіт за галузями знань "Міжнародні відносини" та "Журналістика" метою якого було привернення уваги широких верств наукової спільноти до актуальних міжнародних проблем, пошуку та підтримки обдарованої молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів як найважливішого чинника формування фахівців нового типу, а також підтримання кращих традицій української науки та вищої школи. 

Конкурс проходив у два етапи. Перший етап – надсилання студентами наукових робіт, другий – сліпе оцінювання конкурсних робіт членами експертної групи, до якої увійшли президент Української асоціації зовнішньої політики, Надзвичайний і повноважний посол України Хандогій Володимир Дмитрович, віце-президент Української асоціації зовнішньої політики, Надзвичайний і повноважний посол України, кандидат юридичних наук Купчишин Олександр Михайлович, Надзвичайний і повноважний посол України Кулеба Іван Дмитрович, завідувач кафедри міжнародного публічного права КНТЕУ, доктор юридичних наук, доцент Дешко Людмила Миколаївна.
Учасниками конкурсу в наукових роботах було піднято такі актуальні міжнародні проблеми:
кваліфікація конфлікту на Сході України з точки зору міжнародного гуманітарного права; 
економічний тероризм як складова частина міжнародної терористичної загрози; 
трансформація тіньової економіки в процесі інтеграції України з країнами Європейського Союзу; 
ратифікація Римського статуту Парламентом України з метою захисту її державних інтересів та інтеграції у структуру міжнародного кримінального правосуддя як складової системи світової безпеки й підтримки миру; 
інформаційно-консультативна підтримка малого та середнього бізнесу України на Європейських ринках тощо. 
Друге місце отримала Зіненко Марина Валентинівна, Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця (тема наукової роботи "Трансформація тіньової економіки в процесі інтеграції України з країнами Європейського Союзу", спеціальність "Міжнародні економічні відносини"). 
Із виступів студентів закладів вищої освіти – учасників конкурсу прозвучали слова подяки організаторам за привернення уваги молоді до актуальних міжнародних проблем, активізацію науково-дослідної роботи студентів, підтримку обдарованої молоді.

Опублiковано 16.05.2018