Нові магістерські програми - нові можливості

 Ліцензовано нові магістерські програми за спеціальностями  292 «Міжнародні економічні відносини» освітня програма:Міжнародний бізнес (диплом магістра з міжнародних економічних відносин) та 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації  та регіональні студії» о світня програма: Міжнародні відносини (диплом магістра з міжнародних відносини, суспільних комунікацій та регіональні студії). 

Ліцензійний обсяг програм: 40 осіб - денна форма, 35 осіб - заочна форма.

 

 

Опублiковано 01.05.2018