Ми у повному складі!

 Сформовано контингент студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" спеціальності "Управління фінансово-економічною безпекою" в межах повного ліцензованого обсягу за денною та заочною формами навчання.

Опублiковано 03.09.2013