Захист дипломів

 На кафедрі міжнародного бізнесу та економічного аналізу відбувся успішних захист магістерських дипломних робіт зі спеціальності 073 "Менеджмент" освітньо-професійної програми Управління фінансово-економічною безпекою".  Магістри показали високий практичний рівень оволодіння необхідними компетентностями для фахівців з питань управління фінансово-економічною безпекою.

Бажаємо подальших успіхів всім випускникам!

 

 

Опублiковано 09.12.2019