Відбувся захист кандидатської дисертації Корчагіної Г.А.

15.10.2015 р. відбувся захист кандидатської дисертації Корчагіної Г.А. на тему «Оцінка професійної культури управлінського персоналу підприємства» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Науковий керівник - д.е.н., професор Отенко І. П. 

Опублiковано 16.10.2015