Відбувся захист кандидатської дисертації Яртим І.А.

 31.03.2016 р. відбувся захист кандидатської дисертації Яртим І.А. на тему «Забезпечення економічної безпеки в управлінні стратегічними змінами підприємства» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Науковий керівник - д.е.н., професор Отенко І. П. 

Опублiковано 01.04.2016