Відбувся захист кандидатської дисертації Чепелюк М.І.

29.06.2016 р. відбувся захист кандидатської дисертації Чепелюк М.І. на тему «Формування корпоративної культури в процесі організаційних змін підприємства» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Науковий керівник - д.е.н., професор Отенко І. П. 

Опублiковано 29.06.2016