Відбувся захист кандидатської дисертації Даневича О. С.

30.06.2016 р. відбувся захист кандидатської дисертації Даневича О.С. на тему «Формування та реалізація стратегічного потенціалу підприємства» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Науковий керівник - д.е.н., професор Отенко І. П.  

Опублiковано 30.06.2016