Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою»

 22 березня 2018 року на базі Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою». Організацією конкурсу за спеціальністю «Управління фінансово-економічною безпекою» займалась кафедра міжнародного бізнесу та економічного аналізу. Заступником голови галузевої конкурсної комісії є д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу Отенко І.П.
 
     На розгляд конкурсної комісії було подано 63 студентських наукових робіт із 29 вищих навчальних закладів усіх регіонів України. Роботи представили 77 авторів.
     На підсумковій науково-практичній конференції виступило 24 студенти  з 16 вищих навчальних закладів. Галузева конкурсна комісія на підставі рецензування та відкритого обговорення прийняла рішення щодо відзначення дипломами 19 авторів кращих наукових студентських робіт, які представили свої наукові доповіді та захистили роботи під час підсумкової науково-практичної конференції. 5 студентів відзначено конкурсною комісією в певних номінаціях.
 

Диплом

І ступеня,

ІІ ступеня,

ІІІ ступеня (потрібне зазначити)

Прізвище, ім’я,

по батькові

студента (повністю)

Прізвище, ім’я,

 по батькові (повністю), посада наукового керівника

Найменування вищого навчального закладу (повністю)

1

2

3

4

І ступеня

Суховєєва Анастасія Сергіївна

Черкасова Світлана Олександрівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту

Одеський національний політехнічний університет

І ступеня

Гарач Каріна Сергіївна

Баранецька Ольга Вікторівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань

Тернопільський національний економічний університет

І ступеня

Гавриленко Олександр Олександрович

Птащенко Ліана Олександрівна, завідувач кафедри фінансів і банківської справи

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

І ступеня

Мендрик Діана Євгеніївна

Варналій Захарій Степанович, д.е.н., професор кафедри фінансів

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІІ ступеня

Сарбаш Альона Олександрівна

Шамов Сергій Олександрович, к.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій

Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

ІІ ступеня

Кас’яненко Карина Олександрівна

Антоненко Валентина Миколаївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку, фінансів та економічної безпеки

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

ІІ ступеня

Мальований Богдан Юрійович

Антоненко Валентина Миколаївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку, фінансів та економічної безпеки

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

ІІ ступеня

Чорна Світлана Вікторівна

Рекуненко Ігор Іванович, д.е.н., професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Сумський державний університет

ІІ ступеня

Андерс Євгенія Ігорівна

Пархоменко Наталія Олександрівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

ІІ ступеня

Горбань Дмитро Олегович

Бойко Віталій Володимирович, к.е.н., доцент

Львівський національний аграрний університет

ІІІ ступеня

Коляда Ігор Вячеславович

Момот Тетяна Валеріївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку та аудиту

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

ІІІ ступеня

Конєв Владислав Васильович

Линенко Андрій Володимирович, к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування ЗНУ

Запорізький національний університет

ІІІ ступеня

Бура Ольга Володимирівна

Підхомний Олег Михайлович, д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту

Львівський національний університет імені І. Франка

 
 
 
   
 Вітаємо переможців та їх наукових керівників зі значним досягненням і бажаємо подальших наукових та творчих успіхів!

 

Опублiковано 23.03.2018