Марафон тренінгів "Академічна доброчесність"

 11-13 листопада кафедрою проведено серію тренінгів за принципом Youth-Adult Partnership (партнерство молоді та дорослих) на тему "Академічна доброчесність починається з тебе". Участь в освітніх тренінгах взяли студенти першого курсу спеціальностей "Міжнародний бізнес" та "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії". 

Кожен тренінг включав як інформативний блок, так і інтерактивну частину, де студенти працювали у малих групах, дискутували, робили презентації, були учасниками симулятивної гри з питань протидії корупції тощо. 

На тренінгу було розглянуто наступні питання:

- сутність академічної доброчесності (далі-АД);

- сутність та значення студентоцентричного підходу в освітньому процесі;

- випадки порушень АД, зокрема списування, плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, необ'єктивне оцінювання, обман, хабарництво;

- нормативно-правове забезпечення АД, зокрема ст. 42 Закону України "Про освіту";

- принципи АД, зокрема, що передбачає АД для здобувачів освіти та для педагогічних та науково-педагогічних працівників;

- вплив академічної недоброчесності на міжнародний рейтинг країни у глобальному вимірі;

- міжнародний досвід сприяння розвитку АД.

Також під час вправи "Що робить нас тими, хто ми є?" учасники відкрито обговорили причини недотримання принципів АД. Під час заходу студенти зробили презентації на тему "Портрет академічно недоброчесного випускника університету", обговорили негативні наслідки академічно безвідповідальної поведінки на саму людину, її перспективи на ринку праці, місце у суспільстві.

На тренінгу було задіяно інструменти коучингу та критичного мислення, що підвищило мотивацію студентів до більш відповідального ставлення до навчання, розвитку своїх умінь та навичок. Учасники тренінгу дізналися про розвиток академічної доброчесності в ХНЕУ ім. С.Кузнеця. Зокрема, розглянуто "Кодекс академічної доброчесності ХНЕУ ім. С. Кузнеця", Програму розвитку АД в університеті та річний план заходів на 2019-2020 рр., що є у відкритому доступі на головному сайті університету

https://www.hneu.edu.ua/akademichna-dobrochesnist/

Висвітлено діяльність структурних підрозділів університету, що опікуються розвитком АД у ХНЕУ ім. С.Кузнеця, таких як Відділ забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку та Комісія з протидії корупції.

По завершенню тренінгу учасники висловили своє позитивне ставлення до подібних заходів, наголошуючи на важливості обговорення даної тематики, подякували за отримані нові знання та мотивацію. У проведеному пост-тренінговому анкетуванні більшість вказали на готовність віддвідувати такі тренінги у майбутньому.

 

Опублiковано 11.11.2019