Відбувся захист кандидатської дисертації Фадєєвої Ю. В.

23.10.2014 р. відбувся захист кандидатської дисертації Фадєєвої Ю. В. на тему «Методичне забезпечення прийняття стратегічних рішень у корпоративному управлінні підприємством» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Науковий керівник - д.е.н., професор Отенко І. П.

 

Опублiковано 24.10.2014