Міжнародний бізнес тепер в ХНЕУ ім. С. Кузнеця!

У 2015 році Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця оголошує прийом на 1 курс за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” за новим напрямом підготовки “Міжнародний бізнес” з ліцензованим обсягом: денна форма 50 осіб; заочна форма навчання 25 осіб.

Керівник напряму підготовки: завідувач кафедри економічного аналізу, д.е.н., професор, Заслужений економіст України Отенко Ірина Павлівна

Конкурсний відбір і зарахування здійснюється тільки за сертифікатами ЗНО 2015 року. Конкурсними предметами є: українська мова та література; географія; іноземна мова.

Деталі МБ буклет.pdf

Опублiковано 05.02.2015