Практика студентів

 • Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломних робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр (напрям підготовки 6.030509) з обліку і аудиту

  Розглянуто порядок написання та оформлення дипломної роботи бакалаврів, наведено перелік тем, що пропонуються до написання, вимоги до оформлення роботи, а також запропоновано приклади до оформлення основних структурних елементів роботи.

  Закачати файл Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломних робіт БАКАЛАВР .doc

  Опублiковано 02.02.2015
 • Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" для студентів спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою»

  Подано рекомендації щодо порядку організації виконання та захисту, змісту та структури, правил оформлення та процедур нормоконтролю й захисту дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр". Наведено орієнтовний перелік тем дипломних робіт та рекомендації щодо змісту основних розділів. 

  Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" для студентів спеціальності 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою" всіх форм навчання.doc

   

   

  Опублiковано 14.11.2014
 • Договір, 3 курс

  Договір на проведення практики студентів вищих навчальних закладів. Договір 3 курс

  Опублiковано 10.07.2013
 • Програма виробничої практики

  Програма виробничої практики для студентів спеціальності 8.03050901 “Облік і аудит” денної форми навчання. Програма виробничої практики

  Опублiковано 09.07.2013
 • Методичні рекомендації до науково-дослідної практики магістрів

  У даних Методичних рекомендаціях розглядаються загальні питання організації, проведення і підведення підсумків науково-дослідної практики студентів факультету «Облік і аудит» Харківського національного економічного університету. Методичні рекомендації

  Опублiковано 09.07.2013
 • Програма переддипломної практики за програмою підготовки бакалаврів «АЗБПП» денної форми навчання

  Вміщено перелік компетенцій, якими має оволодіти студент в результаті проходження практики, найменування розділів звіту з практики, питання для вивчення і ознайомлення, види самостійної роботи на базі практики, а також методичні рекомендації до її виконання, вимоги до написання звіту з практики, перелік джерел для використання при виконанні звіту.

  Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей. Програма переддипломної практики

  Опублiковано 09.07.2013
 • Договір, 4 курс

  Договір на проведення практики студентів вищих навчальних закладів, 4 курс. Договір 4 курс

  Опублiковано 02.07.2013
 • Договір, 5 курс

  Договір на проведення практики студентів вищих навчальних закладів, 5 курс. Договір 5 курс

  Опублiковано 02.07.2013
Назад