Ціноутворення

 • Робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення»

  У навчальному виданні викладені кваліфікаційні вимоги, структура, тематичний план і зміст навчальної дисципліни за модулями й темами;  плани лекцій та практичних (семінарських) завдань; завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації до його виконання; тести та роботи щодо закріплення знань та самодіагностики; контрольну роботу і методичні рекомендації для її виконання для студентів заочної форми навчання; методи активізації процесу навчання; система оцінювання знань студентів.

  Рекомендовано для студентів напрямку підготовки «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. Робоча програма

  Опублiковано 02.07.2013
 • Тести з навчальної дисципліни «Ціноутворення»

  Запропоновано тести за модулями і темами для перевірки знань з навчальної дисципліни «Ціноутворення»; перелік знань та вмінь, для перевірки яких формується система базових тестових завдань для студентів напряму підготовки «Облік і аудит».
   
  Рекомендовано для студентів напряму підготовки «Облік і аудит» усіх форм навчання.Тести 
  Опублiковано 02.07.2013
Назад