Теорія економічного аналізу

 • Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія економічного аналізу»

   У навчальному виданні викладені кваліфікаційні вимоги, структура, тематичний план і зміст  навчальної дисципліни за модулями й темами; плани лекцій та практичних занять; контрольні запитання для самопідготовки і самодіагностики; завдання для самостійної роботи студентів і графік його виконання; контрольну роботу і методичні рекомендації для її виконання для студентів заочної форми навчання; методи активізації процесу навчання; систему поточного та підсумкового контролю знань студентів.

  З матеріалами можна ознайомитися на сайті навчальних персональних систем http://www.ikt.hneu.edu.ua/course/view.php?id=3307

  Опублiковано 01.09.2015
 • Методичні рекомендації до самостійної роботи з ТЕА

  У навчальному виданні викладені  методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи студента з навчальної дисципліни «Теорія економічного аналізу».

  Рекомендовано для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», які навчаються за освітньо-кваліфікаційною програмою підготовки бакалавра вищих навчальних закладів. Методичні рекомендації

  Опублiковано 02.07.2013
 • Навчальний посібник по теорії економічного аналізу

  Материал в данный момент находиться в стадии разработки

   
  Опублiковано 02.07.2013
Назад